Image

Haaste

Cintocin teknologia laskee kustannuksia myöhäiselle raivaukselle ja ensiharvennukselle (alle 100 litraisille puille). Alhainen hakkuukoneen tuottavuus, kallis metsäkuljetus, kaukokuljetus ja pieniläpimittaisten puiden jatkokäsittely kaikki vaikuttavat myöhäisen raivauksen ja ensiharvennuksen kannattavuuteen laskevasti.

Image

Mahdollisuus

Pieniläpimittainen puu soveltuu biotaloudessa raaka-aineeksi niin biomassaksi kuin bioenergiaksi ja hiilidioksidin sitoutuminen lisääntyy. Pieniläpimittaisen puuston tehokkaalla hakkuulla voidaan kustannukset muuttaa tuotoiksi metsänomistajille.

Image

Tulokset

Tietokonesimulaatiot ja nykyarvolaskelmat ovat osoittaneet, että Cintocin korjuuprosessi on ylivertainen kaikkiin nykyisiin menetelmiin verrattuna pieniläpimittaisen puuston raivauksessa ja ensiharvennuksessa (<100 l).

Yhteistyökumppanit