Image

Utmaning

Låg effektivitet i skördeaggregat och arbetskrävande skotning av små stamvolymer samverkar till att sänka klenstammarnas lönsamhet och leder ofta till att skogsägare avstår från att glesa ut bestånd tidigt.
Image

Möjlighet

Råvara från klena skogsbestånd lämpar sig väl för såväl bioenergi som biomassa. Genom ett effektiviserat uttag kan den nuvarande kostnaden omvandlas till intäkt för skogsägare.
Image

Resultat

En bred tillämpning av Cintocmetoden i Sverige beräknas skapa ett mervärde om över 2 miljarder kronor årligen i kundledet, samtidigt som det kommer att skapa nya nischer för en rad kategorier av skogsentreprenörer.

Samarbetspartners

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
    "Vi ska investera i nya digitaliserade systemprodukter för den nya klimatsmartare och biobaserade cirkulära ekonomin som EU beslutat om i Europa, där det nu planeras och genomförs investeringar för mer än 30 miljarder i nya bioraffinaderier och bioenergianläggningar i Sverige och Finland"
    – Lennart Olofsson