Cintoc går in i nästa fas och rekryterar en ny vd

Cintoc har under 2017–2019 bedrivit ett teknikprojekt för att utveckla och validera ett maskinkoncept med semiautomatisk avverkning av klen stam. Nu går man in i nästa fas som innebär en kommersialisering av verksamheten och förstärkt organisation, bland annat med en nyanställd vd.

”Efter närmare två år av utveckling och validering av tekniken är vi redo att gå in i nästa fas i utvecklingen av Cintoc som bolag”, säger Fredrik Lundberg, ny vd för Cintoc. ”På agendan står nu att kommersialisera det nya maskinkonceptet och utveckla en fullskalig produktionskapacitet. Den nuvarande produktionsanläggningen i Storuman kommer skalas upp inför serieproduktion av de nya klenstamsskördarna. Vidare kommer Cintoc under hösten etablera ytterligare en enhet i Umeå.”

Lundberg har närmare tre decenniers erfarenhet från skogsmaskinsbranschen, bland annat som vd på Vimek. Cintoc har även anställt en platschef för produktionsenheten i Storuman och ytterligare en konstruktör.

”Det har varit svårt för skogsbruket att få lönsamhet i sena röjningar och tidiga gallringar, vilket lett till lägre resultat vid slutavverkning. Den nya tekniken kommer att göra konfliktbestånd ekonomiskt lönsamma att avverka. Enligt analyser utförda vid Skogforsk leder detta koncept till en 30-procentig kostnadsreduktion för klenstammens hela värdekedja”, säger Lennart Olofsson, vd på JLO som är huvudägare i Cintoc och dess moderbolag Bioeco Technologies.

Det nya maskinkonceptet har väckt intresse i bl a Finland och Ryssland, där skogsbrukets utmaningar liknar de svenska. Initialt kommer Cintoc dock främst satsa på att utveckla hemmamarknaden. ”Vi har etablerat ett långsiktigt samarbete med Norra skogsägarna, Umeå Energi och Stockholm Exergi, som kommer utvärdera de första maskinerna i praktisk bioenergiavverkning under det närmaste året”, förklarar Fredrik.

”Fredrik tillför Cintoc stor kompetens och branscherfarenhet, som är central för transformationen av Cintoc från utvecklingsföretag till ett serietillverkande produktionsbolag. Genom att lämna över vd-posten till Fredrik kommer jag kunna arbeta med företagets långsiktiga strategi i styrelsen”, säger avgående vd:n Lennart Olofsson.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Lundberg, vd Cintoc, fredrik.lundberg@cintoc.se, 0703-992286.
Lennart Olofsson, vd Ecoclime, lennart.olofsson@ecoclime.se, 0705-37 16 42.

Cintoc AB utvecklar framtidens teknologi för ett cirkulärt biomassaskogsbruk. Bolaget är ett dotterbolag till Bioeco Technologies AB, har ett tiotal medarbetare och huvudkontor i Umeå.