Cintoc har etablerat samarbete med en lång rad av Sveriges ledande skogsindustrier, teknikföretag, energiföretag, myndigheter och internationella aktörer. Bland Cintocs samarbetsparters räknas:

 • Skogforsk
 • SLU
 • LTU
 • UMU
 • EU-kommissionens Horizon 2020-program
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Tillväxtverket
 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Energimyndigheten
 • Sveaskog
 • Holmen Skog
 • Kvalitetsskog
 • Umeå Energi
 • Komatsu Forest
 • Compia Storuman Industri
 • Titan Group
 • Ide2ReConsulting
 • Process ITPartner

Leverantörer

 • Oryx Simulations
 • Cranab
 • Electrum Automation
 • Komatsu Forest
 • Ytek
 • Parker Hannifin